About Me

About Wnach  ( วนัช )

พนักงานโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ผันตัวเองจากสายการผลิตในโรงงาน
มาเปิดโลกกว้าง    เป็นบล๊อกเกอร์มือสมัครเล่น ในเวลาที่ว่างจากงานประจำ
เพื่อเล่าเรื่องราวที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น

  • ภาพยนต์  ละครเวที  การ์ตูน
  • เพลง
  • ท่องเที่ยว  ถ่ายภาพ 
  • สัตว์เลี้ยง
  • เกษตรอินทรีย์
  • เทคโนโลยี
  • งานช่าง DIY  

        "  find happiness in the simplest of things . "


                 แล้วพบกันนะคะ